Beginpagina > Caroline Bastiaens herinnert Gatz aan belofte actieplan vrijwilligers


Caroline Bastiaens herinnert Gatz aan belofte actieplan vrijwilligers

vrijdag 8 juli 2016

Meer dan 1 op 5 Belgische middenveldorganisaties vreest in de komende vijf jaar de boeken te moeten neerleggen. De verminderde overheidssubsidies is een van de belangrijkste aangehaalde redenen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Reden genoeg voor Caroline Bastiaens (CD&V) om een actuele vraag hierover te stellen en minister Gatz te herinneren aan zijn belofte om nog voor de zomer met een actieplan voor vrijwilligers te komen.

Verenigingen kopje onder?

Dat een dergelijk actieplan dringend is blijkt namelijk uit de resultaten van het onderzoek. Het onderzoek, dat deel uitmaakt van een groter Europees project, peilde bij een breed scala organisaties zoals sportverenigingen, socioculturele verenigingen, vakbonden, ngo’s, beroepsverenigingen en werkgeversorganisaties naar hun werking, de politieke rol die ze spelen en de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. Een op vijf verenigingen geeft in het onderzoek aan dat de ze komende 5 jaar kopje onder dreigen te gaan.

Caroline Bastiaens (CD&V) haalt enkele mogelijke verklaringen aan uit het onderzoek: de financiële onzekerheid, de noodzaak aan investeringen in technische ondersteuning en sociale media, de uitdagingen die gepaard gaan met het omgaan met diversiteit en het veranderend engagement van vrijwilligers. Om dergelijke uitdagingen het hoofd te bieden is er volgens haar nood aan concrete acties.

Marius Meremans (N-VA) gaf aan dat ook een collectieve verzekering voor vrijwilligers voor hem onderdeel moet zijn van het actieplan. Hij stelde dat zeker wat betreft regulitis en wetgeving er ook op federaal niveau stappen moeten gezet en pleitte voor meer armslag voor het expertisecentrum vrijwilligers.

Gatz vraagt nog even geduld

In zijn reactie verklaarde minister Gatz woensdag dat hij bijna klaar is met zijn huiswerk. Hij stelde dat er de voorbije weken hard gewerkt is aan het actieplan. Samen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk, de Verenigde Verenigingen en de verschillende domeinen van de administratie (integratie, jeugd, cultuur, welzijn, …) werden de hinderpalen opgelijst om tot een gezond verengingsleven en een goed vrijwilligersengagement te komen, aldus minister Gatz. Via verticale overlegmomenten werd er ook input verzameld bij andere relevante organisaties.

Het actieplan zal uiteindelijk opgedeeld worden in acties die genomen kunnen worden op korte, middellange en lange termijn. Minister Gatz bevestigde ook dat een aantal van de aangehaalde elementen terug te vinden zullen zijn in het actieplan.

Katia Segers (sp.a) spoorde minister Gatz, die als minister ook bevoegd is voor media, aan om ook via die weg bepaalde problemen aan te pakken. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat het omgaan met sociale media voor verschillende organisaties een grote uitdaging is. De minister antwoordde dat het Kenniscentrum voor Mediawijsheid hier misschien een rol in kan spelen en ging dit zeker verder onderzoeken.

Wij kijken in elk geval met veel interesse uit naar het actieplan en hopen net zoals de parlementsleden dat de minister verder werk zal blijven maken van een verenigingsvriendelijk klimaat in Vlaanderen.

De eerste resultaten van het onderzoek vind je terug in de rechterkolom.

BREAKING: Vrijdag 8 juli keurde de Vlaamse Regering het actieplan ’Traject voor een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid’ principieel goed. Het persbericht kan je lezen op de website van minister Gatz. In een later artikel komen we hier zeker op terug. Het actieplan vind je terug in de rechterkolom.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA