Beginpagina > Grote verwarring over verenigingswerk


Grote verwarring over verenigingswerk

dinsdag 14 november 2017

Op maandag 23 oktober kondigde minister De Block aan dat de maatregel ‘vrijetijdswerk’ uit het zomerakkoord werd goedgekeurd op de ministerraad van de federale regering. In ons artikel van 14 september beschreven we reeds de grote lijnen van dit nieuwe statuut. Het was toen nog afwachten voor welke functies het statuut van verenigingswerk van toepassing zou zijn. Na het semi-agoraal statuut en het statuut van vrijetijdswerker spreekt men nu over het verenigingswerk. Verwarring troef dus: drie namen voor eenzelfde statuut en een functielijst die meer vragen oproept dan beantwoordt.

De functielijst: een zootje

Kort na de goedkeuring door de ministerraad werd eind oktober de volledige lijst gepubliceerd van functies en activiteiten waarop het nieuwe statuut kan worden toegepast. In de eerste plaats merken we op dat de formulering van de verschillende functies zeer verwarrend is voor de sectoren zelf. Zo wordt er onder meer gebruik gemaakt van de term ‘volksontwikkeling’, een begrip waarmee men vroeger de huidige sector sociaal-cultureel volwassenenwerk beschreef.

Het is hierdoor niet duidelijk of men deze sector al dan niet wil vatten met dit statuut. De functie “Persoon die actief is bij initiatieven voor samenlevingsopbouw, volksontwikkeling, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en historisch erfgoed, ontwikkelingssamenwerking of -educatie, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst” doet echter vermoeden dat men het nieuwe statuut mogelijk wil maken voor alle vrijwilligers actief in onder meer de sector ‘volksontwikkeling’.

De specifieke transversale functies die in de volledige socioculturele sector voorkomen zoals lesgevers, worden dan weer gekoppeld aan een onduidelijke opsomming van deelsectoren en/of organisaties. In deze opsomming wordt het sociaal-cultureel volwassenenwerk dan weer niet vermeld. Verschillende functies en beschrijvingen overlappen elkaar dan weer. Zo worden begrippen als beheerder en coördinator gebruikt als synoniemen, maar deze bevatten andere realiteiten.

Deze verwarring zal zorgen voor foute interpretaties door de betrokken organisaties. Wanneer de inspectie achteraf oordeelt dat het nieuwe statuut verkeerd werd toegepast, heeft dit zware financiële gevolgen voor werkgever en vrijetijdswerker.

Overleg met de sector is nodig

De wijze waarop deze functielijst tot stand is gekomen is onduidelijk. Afstemming met de verschillende sectoren is noodzakelijk om te voorkomen dat dit statuut van start gaat in de grootst mogelijke verwarring, met alle gevolgen van dien.

Opiniestukken en open brieven

Dit dossier deed tal van mensen in de pen kruipen, zoveel is duidelijk.

Hier enkele bijdrages. • WelzijnszorgBeweging.netNatuurpuntVerenigde Verenigingen


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA