Beginpagina > Disclaimer

Disclaimer

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.fov.be.

3Gebruikersvoorwaarden3 Deze website werd gecreŽerd en wordt beheerd door FOV vzw - Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk, Gallaitstraat 86, bus 12, 1030 Brussel. Door gebruik van deze website aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe ze na te leven.

3Aansprakelijkheid3 Bij de samenstelling van de inhoud van deze websites is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. FOV kan echter, op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze websites gebeurt dan ook op risico van de gebruiker. FOV gaat geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de software, producten of diensten die op of via haar website worden aangeboden. FOV kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie.

3Link3 Het is mogelijk dat deze websites een link maken naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en FOV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

3Rechten3 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze websites behoren aan FOV toe. Overname van tekstmateriaal van deze site is toegelaten voor niet-commerciŽle doeleinden en mits bronvermelding. Voor de overname van foto- en ander beeldmateriaal is een schriftelijke toelating van FOV vereist.

3Afdwingbaarheid en geldigheid3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht dan zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beÔnvloeden.

3Geschil3 Ieder geschil met betrekking tot deze site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de Brusselse rechtbanken uitsluitend bevoegd.


De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA