Beginpagina > Een bovenlokaal cultuurdecreet: de visie van Bart Caron


Een bovenlokaal cultuurdecreet: de visie van Bart Caron

maandag 13 november 2017

Het "bovenlokale" is momenteel de ’talk of the town’ in beleidskringen. Bart Caron (Groen) vuurt nu als eerste de discussie aan met een eigen conceptnota. Achter de schermen werkt minister Gatz intussen naarstig aan een bovenlokaal cultuurdecreet. De teksten daarvan, die nog voor het kerstreces voor de eerste keer op de regering moeten verschijnen, zijn voorlopig nog niet publiek. De insteek van Bart Caron is dat wel. We werpen een eerste blik.

Met de voetjes op de grond

De verwachtingen rond het bovenlokaal decreet zijn hooggespannen. Het decreet wordt breed opgevat en zal dus een impact hebben op vele sectoren. Heel wat organisaties hopen dan ook dat dit zal uitmonden in meer middelen voor hun werking. Bart Caron waarschuwt in zijn nota dat deze hoop mogelijk niet bewaarheid wordt. De vrijgekomen middelen uit de provinciale overdracht zijn immers beperkt.

Het parlementslid schets enkele overgangsscenario’s die hij bruikbaar acht voor een intermediair bestuursniveau in geval van fusies van gemeenten, maar die ook perfect werkbaar zijn als dit soort grote ingrepen niet plaatsvinden.

Caron ijvert vooral voor een regeling voor bovenlokale werkingen die tussen wal en schip dreigen te vallen en stimulansen voor de integratie van de verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Oog voor de specificiteit van sociaal-cultureel werk

Carons nota heeft duidelijk oog voor de rol die de volkshogescholen als particuliere sociaal-culturele organisaties spelen binnen de diverse Vlaamse regio’s. Daarnaast geeft hij aan dat in een bovenlokaal cultuurdecreet het begrip "cultuur" absoluut niet te eng mag bekeken worden: "Het gaat ook over werkingen die bezig zijn met maatschappelijke activering, het bevorderen van burgerschap, sensibilisering rond maatschappelijke thema’s, niet-formele educatie, ..."

De conceptnota van het parlementslid zal ongetwijfeld voor extra inspiratie zorgen in de discussies over een bovenlokaal verhaal.

De volledige nota lees je na op de website van het Vlaams Parlement


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA