Beginpagina > Minister Gatz wil cultuursector ’de kunst van friendraising’ (...)


Minister Gatz wil cultuursector ’de kunst van friendraising’ bijbrengen

maandag 23 oktober 2017

Organisaties die kennis willen opbouwen om met meer succes fondsen te werven kunnen kandideren voor een vormingstraject dat minister Gatz vanaf januari 2018 opstart. Hij doet dat in samenwerking met Emolife Belgium onder de noemer ‘de kunst van friendraising’. Bedoeling is om de aanvullende financieringsvorm ‘giften’ efficiŽnter aan te boren. Aanmelden kan nog tot 6 november, dus snel zijn is de boodschap!

Waarover gaat het?

Het wordt een driejarig experimenteel project, bestemd voor een aantal Vlaamse niet-commerciŽle culturele spelers. Er wordt € 145 200 van het cultuurbudget voor uitgetrokken. Tijdens het eerste jaar kunnen maximum 100 organisaties deelnemen aan 10 dagmodules. Tenminste, indien ze de selectieprocedure met succes doorlopen en een financiŽle bijdrage betalen tussen € 900 en € 2.100 (excl. btw), afhankelijk van hun omzet. Het tweede en het derde jaar kunnen 7 organisaties met Emolife hun fundraisingstrategie verder verdiepen en concretiseren als ze tussen €12.000 en €16.200 (excl.btw) per jaar betalen. De overige 93 organisaties krijgen toegang tot informatie via een virtuele bibliotheek. Nadien staat het Cultuurloket in voor het delen van de opgebouwde kennis met het hele cultuurveld.

SCW goed voor 32 % van de gevers in cultuur

Voor sociaal-culturele organisaties is fundraising geen onbekende. Nu reeds verwerven zij een deel van hun middelen via giften. Ook uit het onderzoek van Idea-consult m.b.t. het geefbeleid in Vlaanderen i.o.v. het Departement Cultuur, Jeugd en Media blijkt dat geven aan sociaal-cultureel werk ingeburgerd is:“culturele goede doelen scoren laag als geefthema, en in het bijzonder kunst en erfgoed dat slechts 12% van de respondenten steunde in de voorbije drie jaar. Sociaal-cultureel werk scoort een stuk hoger, wat niet verwonderlijk is gezien het belang en de nabijheid van allerhande verenigingen (jeugd, sport, vrije tijd, …) voor vele Vlamingen.” Zo lezen we dat 34% van alle gevers, aan cultuur geeft en dat hiervan 32% aan sociaal-cultureel werk geeft.

Toegang voor iedereen?

We vinden het positief dat de minister werkpunten uit zijn conceptnota ‘Aanvullende financiering’ concreet aanpakt. Het verruimen van fundraising-kennis kan sowieso een meerwaarde betekenen voor de cultuursector. We hopen op een reŽle en inzetbare meerwaarde en geen ’fundraising for dummies’. Er wordt immers een hoge bijdrage gevraagd van organisaties. Een dergelijke kostprijs kan een drempel vormen voor kleine organisaties.

We vragen ons ook af waarom de informatietoegang via de virtuele bibliotheek in het tweede en derde jaar enkel bereikbaar is voor een selectie van organisaties. Waarom als overheid niet investeren in informatie die zo snel mogelijk zo ruim mogelijk kan benut worden?

En tot slot hopen we dat de gehanteerde selectieprocedure terdege rekening houdt met de diversiteit van de cultuursector, ook in jaar twee en drie. Zoniet worden de verdere leermogelijkheden van een aantal sectoren ongelijk gespreid.

Meer informatie en het inschrijvingsformulier vind je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Media.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA