Beginpagina > Gegevensbescherming: Brouwers (CD&V) en Segers (sp.a) vragen (...)


Gegevensbescherming: Brouwers (CD&V) en Segers (sp.a) vragen ondersteuning voor sector

maandag 13 november 2017

Tijdens de vergadering van de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Media op 19 oktober 2017 stond de GDPR, de Europese verordening over gegevensbescherming op de agenda. Deze Europese verordening is nu reeds van kracht, maar alle bedrijven en organisaties hebben nog tot 25 mei 2018 de tijd om zich definitief in orde te stellen met de regelgeving. Karin Brouwers (CD&V) en Katia Segers (sp.a) uitten in de commissie hun bezorgdheid over de gevolgen van de nieuwe wet op de gegevensbescherming voor organisaties in de cultuur-, jeugd- en mediasector.

Brouwers en Segers: "op wie kunnen organisaties beroep doen?"

Beiden vragen zich af of de minister van plan is organisaties te ondersteunen en te informeren. Of wordt dit overgelaten aan dure externe consultancybureaus?

Katia Segers verwoordt het als volgt: “Kunnen die organisaties een beroep doen op de expertise van het departement om hun bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met de richtlijn? Zo niet, naar welk loket worden zij dan doorverwezen? Hebt u reeds overlegd met het middenveld over die specifieke problematiek? Welke dringende knelpunten worden volgens hen gedefinieerd, en op welke manier denkt u dat aan te pakken?

Gatz wijst naar de federale overheid

Minister Gatz wijst naar de federale overheid, als het niveau dat "volledige verantwoordelijkheid heeft voor de omzetting van de richtlijn". (nvdr: het betreft hier geen richtlijn, maar wel een verordening - en dus rechtstreeks van kracht in alle lidstaten). De minister nam een eerder relativerende houding aan door te verwijzen naar de geest van de wet, die vooral geschreven werd om gegevensverwerking bij ondernemingen te reguleren. “Het belang van deze richtlijn situeert zich vooral in het controleren en beheersen van algemene privacygegevens binnen economische organisaties, binnen bedrijven, met andere woorden, het belang is hoofdzakelijk daarop gericht”, aldus minister Gatz.

Ook voor verenigingen

Zowel Katia Segers als Karin Brouwers, duidelijk goed geÔnformeerd over de GDPR, wijzen er echter op dat de verordening wel degelijk van toepassing is op verenigingen (vzw’s en feitelijke verenigingen) en dat Europa geen onderscheid maakt tussen commerciŽle en niet-commerciŽle initiatieven.

Minister Gatz benadrukt dat de Privacycommissie de opdracht heeft om te informeren over de GDPR. Dit is inderdaad het geval. Maar de onderbemande Privacycommissie wordt momenteel overstelpt met vragen, waardoor het informeren van de cultuursector wellicht niet de meest prioritaire opdracht wordt.

Volgens minister Gatz wil het departement CJM informatie en begeleiding voorzien via de steunpunten en infosessies organiseren i.s.m. Vleva, FARO, het Rijksarchief en de VVBAD. Hij vindt ook dat er assistentie vanuit de Kanselarij moet komen vermits gegevensbescherming een thema is voor verschillende departementen.

Karin Brouwers is van mening dat de medewerkers op het departement CJSM minstens op de hoogte moeten zijn van wat er met de GPPR op komst is en dat “het zinvol zou kunnen zijn om een soort algemene informatie naar iedereen te versturen”.

Aanbod Scwitch: "fantastisch werk"

Beide commissieleden verwijzen naar Scwitch, dat reeds een handleiding publiceerde voor de toepassing van de GDPR in organisaties. “Een fantastisch werk , door de sector zelf, van onderuit”, vindt Katia Segers. Ze doet volgend voorstel: “ in plaats van die dure consultants, [is het beter] Scwitch te ondersteunen, dat al een fantastisch pakket heeft uitgewerkt. Ik denk dat u de sector enorm zou helpen als u een aantal van die sessies van Scwitch voor uw rekening zou kunnen nemen.

Minister Gatz neemt alvast een informatie-engagement op. “Ik zal inderdaad met het departement bekijken hoe er minstens een algemene informatie- en correcte dienstverlening kan gebeuren, niet om het zomaar zonder meer door te spelen naar anderen, maar met een correcte doorverwijzing en een correcte checklist van wat er allemaal moet gebeuren. Dat kan geÔntensifieerd worden. Daartoe wil ik mij engageren.

De plaats van het middenveld in Europa

Tot slot nam minister Gatz het nog op voor verenigingen, binnen de Europese context. Het is de moeite waard zijn woorden integraal over te nemen.

Waar ik me in elk geval niet bij wens neer te leggen, is de blinde adoratie van de Europese Unie voor alles wat overheid, bedrijven en burgers aanbelangt, en niet voor het middenveld. Ons Vlaams model, waarbij wij verenigingen hebben die geen bedrijven zijn en die zeer belangrijk zijn voor een samenleving zoals wij allemaal weten, kunnen niet op dezelfde voet gesteld worden, zelfs al zouden er juridische voorafnames kunnen zijn van ondernemingen. Dat is iets wat we maatschappelijk en politiek niet kunnen toelaten. Wanneer daar bepaalde onduidelijkheden over zouden ontstaan met betrekking tot de toepassing van concrete elementen, zal ik daar in dat geval wel gaan voor liggen. Ik kan natuurlijk de implementatie van die richtlijnen niet meer tegenhouden. … We zullen nooit aanvaarden dat verenigingen op dezelfde voet geplaatst worden als bedrijven. … Europa bestaat uit burgers, overheden en bedrijven, zeker en vast, maar ook uit verenigingen. Anders is er een blinde vlek binnen de Europese Unie die mee haar eigen ondergang kan bespoedigen.

Een boodschap waar we ons alleen maar bij kunnen aansluiten.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA