Beginpagina > Burgerkabinet Brussel: burgers geven aanbevelingen aan minister (...)


Burgerkabinet Brussel: burgers geven aanbevelingen aan minister Gatz

maandag 13 november 2017

Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz wil de burger betrekken bij zijn beleid en lanceerde daartoe meerdere Burgerkabinetten. Een Burgerkabinet is een traject dat wordt afgelegd met burgers waarbij er onderling in dialoog wordt gegaan over verschillende thema’s. De einddoelstelling is het formuleren van een aantal aanbevelingen over een bepaald beleidsdomein. In 2015 vond een eerste Burgerkabinet plaats over het thema ‘cultuur’, in 2016 over ‘jeugd’.

Burgerkabinet Brussel

In 2017 organiseerde minister Gatz een derde Burgerkabinet met Brussel als centraal thema. Deelnemers kregen de vraag “Hoe beleef ik Brussel?” voorgeschoteld. Naast deze hoofdvraag werden ook een aantal specifieke deelvragen naar voor geschoven.

Wat verwacht de Vlaming en Brusselaar van Brussel? Wat trekt hen aan in Brussel? Wat helemaal niet? Hoe informeren ze zich over Brussel? Hoe kunnen de relaties tussen inwoners van Vlaanderen en inwoners van Brussel versterkt worden?

Gelijktijdig met het traject aan Vlaamse zijde liep ook aan Waalse zijde een gelijkaardig traject onder impuls van minister Rachid Madrane (PS).

Twee stappen

Het Burgerkabinet Brussel bestond uit twee fasen: eerst een voortraject met een online platform en mini-Burgerkabinetten georganiseerd door lokale organisaties, vervolgens een bijeenkomst in het Vlaams Parlement waar de aanbevelingen voor het beleid geformuleerd werden. 3.451 geÔnteresseerden bezochten het online platform. Het voortraject kon rekenen op meer dan 496 deelnemers die aan de hand van discussies en het delen van ervaringen tot 337 ideeŽn kwamen. 153 deelnemers uit het voortraject schreven zich in om in het Vlaams Parlement de ideeŽn verder uit te werken tot beleidsaanbevelingen voor de minister.

Input voor het beleid van minister Gatz

Aan de hand van 12 thema’s kwam het Burgerkabinet tot 108 voorstellen voor het beleid. Hieronder een aantal opmerkelijke ideeŽn uit het Burgerkabinet Brussel:

  • Zorg voor meer inspraak en participatie van ouders met verschillende achtergrond in het Brussels onderwijssysteem en in de raden van bestuur
  • Betrek burgers via een burgerbegroting bij het lokale cultuurbeleid
  • Vergroen het openbaar vervoer in Brussel en zorg voor een betere nachtverbinding
  • Zet jeugdhuizen in voor naschoolse huiswerkbegeleiding en jobadvies
  • Evolueer naar een volledig tweetalig onderwijs vanaf de kleuterklas en zet in op uitwisseling tussen de Vlaamse en de Brusselse scholen
  • Zet in op een onthaalfunctie in de Brusselse stations met studenten als ambassadeurs
  • Zet Brussel op een positievere manier en vaker neer in de media
  • CreŽer meer ontmoetingsplekken in Brussel. Zorg bv. voor tijdelijke plekken in leegstaande panden
  • Zorg voor meer openbaar sanitair
  • Centraliseer het beleid in Brussel en zorg voor een satellietwerking vanuit de gemeenten

Beleidsbrief Brussel

In de beleidsbrief Brussel kondigde minister Gatz ook al aan dat hij in het komende werkjaar werk wil maken van een aantal concrete voorstellen uit het Burgerkabinet. Zo zal hij inzetten op een burgerbudget cultuur, waarbij cultuurinstellingen in Brussel een stukje van hun budget vrijmaken om te laten invullen door het publiek.

Verder zal Gatz voluit inzetten op de promotie van Brussel. Hij wil meer scholen naar Brussel laten komen; hij wil studenten als ambassadeurs voor Brussel inzetten en hij wil meer scholieren en ambtenaren betrekken bij grote feesten in de stad zoals de 11 juli-viering en de Irisfeesten. Gatz zal in overleg met enkele Brusselse organisaties ook nog verder bekijken hoe de overige aanbevelingen kunnen uitgewerkt worden.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA