Beginpagina > Sociaal-cultureel volwassenenwerk buigt zich over visitatie- en (...)


Sociaal-cultureel volwassenenwerk buigt zich over visitatie- en beoordelingsprotocol

donderdag 7 december 2017

De Vlaamse Regering keurde op 27 oktober het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk goed. Na de memorie van toelichting en het decreet was dit de laatste wettelijke klip alvorens volop aan de uitvoering te kunnen beginnen. Momenteel legt de adviescommissie de laatste hand aan een protocol dat onder meer de visitaties in goede banen moet leiden. Die zullen immers al vanaf april 2018 plaatsvinden bij de erkende organisaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Visitatie- en beoordelingsprotocol onder de loep

Hoe zal de visitatie concreet verlopen? Op welke manier worden de beoordelingscommissies samengesteld? Wat zal het kader zijn waarbinnen visitatoren zullen handelen? Allemaal vragen waarop het visitatie- en beoordelingsprotocol een antwoord biedt. Een eerste versie van dit protocol werd afgelopen maandag 4 december door de administratie voorgesteld aan de erkende organisaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

De opkomst was massaal: niet minder dan 139 medewerkers van zo’n 100 verschillende organisaties waren maandagvoormiddag in het Bip in Brussel om te luisteren naar een toelichting van de administratie over het handelingskader voor visitatoren en leden van de beoordelingscommissies. Na afloop van de uitgebreide toelichting kregen de aanwezigen ook alle ruimte om in kleine groepjes vragen, opmerkingen en suggesties te formuleren over de belangrijkste aspecten van het protocol. De minister wilde zo het draagvlak nagaan bij de sector en de sector de kans te geven om hun mening te uiten over deze eerste aanzet van de adviescommissie.

De resultaten van dit sectormoment werden zowel door de administratie als door de FOV zorgvuldig genoteerd en zullen meegenomen worden in volgende overlegmomenten met de minister. Hopelijk neemt de minister de suggesties van de sociaal-culturele organisaties ook ter harte.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA