Beginpagina > Vluchtelingen en migratie: werken op lange termijn


Vluchtelingen en migratie: werken op lange termijn

woensdag 25 november 2015

Onze sector is zich ten volle bewust van de uitdagingen die de vluchtelingenstroom van de afgelopen maanden met zich meebrengt. Dat bleek onder meer uit een recente bevraging van FOV en Socius naar initiatieven van sociaal-culturele organisaties rond het vluchtelingen- of migratiethema. Tijdens de Trefdag ‘Burgers aan zet’ van 19 november ll. stond dit onderwerp prominent op de agenda. Ook het kabinet van Minister Gatz liet zich niet onbetuigd en organiseerde in de afgelopen maanden momenten van overleg om de inspanningen van de brede cultuursector op elkaar af te stemmen. Caroline Bastiaens (CD&V) vroeg hem in de Commissie Cultuur van 22 oktober naar een stand van zaken.

Trefmoment ’Vluchtelingen en migratie

Op 19 november 2015 organiseerde Socius de Trefdag ’Burgers aan zet!’. De Trefdag bood een podium aan tal van sprekers en organisaties van binnen en buiten de sector. Er stond ook een sessie op het programma over het thema ’vluchtelingen en migratie’. Voor sommige organisaties uit de sector behoort het werken rond vluchtelingen en migratie immers tot hun kerntaak. Andere ondernemen dan weer acties vanuit een oprechte bewogenheid. Sommige richten zich rechtstreeks tot vluchtelingen en asielzoekers, andere werken aan bewustmaking en sensibilisering.

Tijdens de sessie maakten Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Orbit vzw tijd en ruimte vrij om de deelnemers aan de sessie te informeren en om na te gaan waar verdere samenwerking vanuit onze sector mogelijk is. Paco Sanogo, werkzaam bij Broederlijk Delen, voormalig docent Praktijklector sociaal werk aan Erasmushogeschool Brussel en zelf ooit vluchteling, gaf zijn eigen kijk op het thema.

Op de website van Socius vind je de presentaties en nog enkele interessante documenten.

Commissie Cultuur benadrukt rol SCW in vluchtelingenthematiek

Ook de leden van de Commissie Cultuur zien een rol weggelegd voor het sociaal-culturele veld. “Het sociaal-cultureel werk heeft een belangrijke rol: het gaat immers niet alleen om de hulpactie of de pure culturele activiteit, maar ook over het debat en het informeren”, aldus Caroline Bastiaens.

Yamila Idrissi (sp.a) onderstreept dat en maant de minister aan volop in de sector te investeren: ”Sociaal-cultureel werk kan een heel belangrijke rol spelen. Ze doen dat vandaag al. U moet kijken naar hun merites en hoe u hun mee kunt ondersteunen, financieel of op een andere manier. Nieuwkomers komen toe in een samenleving die ze niet kennen. Dan heb je organisaties nodig die een brugfunctie kunnen en moeten spelen. Die organisaties moet je mee ondersteunen, meer nog dan vandaag."

Bastiaens vroeg minister Gatz wat meer te vertellen over welke rol hij, als minister bevoegd voor Jeugd en Cultuur, voor zichzelf ziet weggelegd.

Minister Gatz benadrukte dat hij zijn initiatief om gesprekken op te zetten met diverse sectoren ziet als een manier om “te inspireren en te ondersteunen om acties op te zetten en eventuele samenwerkingsverbanden aan te gaan.” Concreet betekent dit voor hem “ondersteunen via een maandelijks overleg met de koepelorganisaties, met name de steunpunten en belangenbehartigers op mijn kabinet. Op die manier willen we in eerste instantie een overzicht bewaren van wat in de sectoren leeft: concrete initiatieven, noden, barrières, vragen, hiaten, enzovoort.

De minister gaf daarop een aantal voorbeelden van lopende acties in de diverse sectoren mede op basis van de clustering die Socius en FOV hanteerden (zie eerdere berichtgeving). De minister vermeldde o.a. het project Babbelonië van Vormingplus, waarbij interculturele ontmoetingen tussen Vlamingen en nieuwkomers in het Nederlands georganiseerd worden, het evenement ‘Kunst op de vlucht 2.0’, een avond georganiseerd door Toneelhuis en Vluchtelingenwerk Vlaanderen en een actualiteitsdebat over migratie en ontwikkeling dat werd georganiseerd door ORBIT.

De minister benadrukte echter ook de nood aan duurzaamheid en werken op de lange termijn, iets wat onze sector steeds ook nadrukkelijk heeft ingebracht in het debat. Hij voegde daar aan toe: “Het omgaan met het diversiteitsgegeven in de brede zin van het woord vormt immers de grote uitdaging op lange termijn.

Ook Marius Meremans (N-VA) drukte eveneens op de nood aan duurzaamheid. Hij beaamt verder dat de sociaal-culturele sector zijn werk moet kunnen doen. "Daarvoor moeten we misschien in de loop der jaren decreten aanpassen. Er is expertise. De etnisch-culturele federaties doen heel goed werk, ze zijn overbevraagd. Zij zijn het best geplaatst. Volgens mij gaan organisaties die dingen willen doen naar die federaties stappen, omdat zij de knowhow hebben. Zij zullen nog meer worden bevraagd.

Minister Sven Gatz zei tot slot: "De veerkracht en de dynamiek in de sector zijn inderdaad bijzonder groot. Ook zonder mijn oproep zou dat zeker tot een hele reeks activiteiten en initiatieven hebben geleid. Toch is het goed om die dynamiek te versterken, en ook te honoreren, op de manier waarop ik het heb geprobeerd. We hebben elkaar op het juiste moment gevonden. Ik ben tevreden dat we op goede voet begonnen zijn in het kader waarbinnen we nu samenwerken en met de veelheid aan initiatieven die ontstaat, zeker ook nog de komende weken en maanden."


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA