Beginpagina > Van leRensbelang? Discussieer mee over het onderwijs van morgen


Van leRensbelang? Discussieer mee over het onderwijs van morgen

donderdag 11 februari 2016

Van leRensbelang? Onder dat motto wordt vandaag het brede maatschappelijke debat op gang getrokken over ons onderwijs van morgen. Zoveel mogelijk mensen en organisaties krijgen de kans om bij te dragen aan het debat over de herziening van de eindtermen. Dat kan via de gloednieuwe website ’Van leRensbelang’ tijdens de 50 dagen van het onderwijs. De campagne past in het debat over de eindtermen dat ook in het Vlaams Parlement wordt gevoerd. Ook sociaal-culturele organisaties worden uitgenodigd hun stem te laten horen.

Onderwijs van morgen

Wat moet je als jongere kennen en kunnen? Welke bagage moet je in je rugzak hebben? Moet je een getraind lichaam hebben of weten wat zwaartekracht is? Het zijn vragen die de volgende weken gesteld worden. Vragen die essentieel zijn met de blik op de toekomst van het Nederlandstalige onderwijs.

Onderwijs vult een belangrijk deel van de rugzak waarmee jongeren aan hun tocht door het leven beginnen. In een wereld die complexer wordt, kijken velen naar onderwijs om met antwoorden of oplossingen te komen. Het debat over de eindtermen gaat over de vraag wat Van leRensbelang is voor álle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond, studie- of schoolkeuze.

Eindtermen vormen de minimumdoelen m.b.t. kennis, inzicht en vaardigheden die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor de schoolgaande jeugd. De huidige eindtermen zijn meer dan 20 jaar oud. Ze waren een antwoord op de ontwikkelingen van de samenleving in de jaren ’90. Nu ligt de focus op 2030 omdat een kleuter die nu de schoolpoort binnenstapt dan zijn of haar secundair onderwijs zal afronden.

De Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement heeft van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de opdracht gekregen het debat over de eindtermen te voeren, de huidige eindtermen uitgebreid tegen het licht te houden en in dialoog te gaan met de hele samenleving.

Er worden vier centrale vragen naar voren geschoven :

  • Wat moet elke jongere op school leren om deel te nemen aan de maatschappij vanmorgen?
  • Wat moet elke jongere op school leren om zich persoonlijk te ontwikkelen?
  • Wat moet elke jongere op school leren om later aan het werk te kunnen?
  • Wat moet elke jongere op school meekrijgen om levenslang verder te kunnen leren?

Website Van leRensbebelang en de 50 dagen van het onderwijs

De website Van leRensbelang wordt hét forum om mee over de eindtermen te debatteren, ideeën te lanceren en je te verdiepen in het thema. Iedereen kan gedurende 50 dagen aan het online-debat deelnemen en opkomende ideeën, interviews en blogs volgen. Op de website worden de resultaten van alle gebeurtenissen samengebracht.

Ook sociaal-culturele organisaties worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit grootscheepse maatschappelijke debat.

Het adres van de website is : onsonderwijs.be

De nachten van het onderwijs en onderwijsfestival

Na de paasvakantie is er in elke Vlaamse provincie ’De Nacht van het Onderwijs’ en op 13 mei volgt als orgelpunt een ’Onderwijsfestival’ in het Vlaams Parlement. In juni volgt nog een reeks workshops in de schoot van het Vlaams Parlement: experten, stakeholders en leden van het Vlaams Parlement gaan in gesprek over een aantal cruciale resultaten van de brede gespreksronde. Die workshops vormen de aanloop voor het verdere parlementaire werk.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De huidige eindtermen zijn meer dan 20 jaar oud. Hoog tijd om ze op te frissen en aan te passen aan de veranderende samenleving. Het is van leRensbelang dat burgers en organisaties hun mening geven over wat ze verwachten van het onderwijs. Onderwijs dat jongeren kennis bijbrengt en hen vormt tot mondige en kritische, sociale burgers. We willen een juiste balans vinden tussen ruimte geven aan scholen en leraren voor hun eigen project en kwalitatief onderwijs voor elke jongere. Met de lancering van de campagne Van leRensbelang nodigen we iedereen uit om het debat aan te gaan.

Voorzitter van de commissie onderwijs Kathleen Helsen: “Waarvoor hebben wij de school nodig om goed te kunnen functioneren in onze samenleving en waarvoor hebben wij de school niet nodig? Op deze vragen zoeken wij een antwoord. Hoog of laag opgeleid, man of vrouw, jonge of oud, arm of rijk, allochtoon of autochtoon… Ieders mening telt voor het Vlaams Parlement.

De FOV is verheugd dat minister Crevits het brede middenveld, waaronder de sociaal-culturele sector, betrekt bij dit belangrijke onderwerp. De vraag is echter of 50 dagen niet erg weinig tijd is voor een debat dat de schoolcarrière van vele toekomstige generaties jongeren zo grondig zal bepalen.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA