Beginpagina > Conceptnota vrijwilligerswerk goedgekeurd


Conceptnota vrijwilligerswerk goedgekeurd

vrijdag 26 februari 2016

Op zaterdag 27 februari gaat de 30ste Week van de Vrijwilliger van start. Reden genoeg voor Caroline Bastiaens (CD&V) om minister Gatz te vragen hoe het staat met zijn plannen voor een gecoördineerd vrijwilligersbeleid. Minister Gatz verklaarde dat zijn zoektocht in het "moeras" de nodige tijd vroeg, maar dat hij op zeer korte termijn een nota zou voorleggen aan de Vlaamse Regering. Die nota werd vandaag, vrijdag 26 februari, goedgekeurd.

Naar aanleiding van deze goedkeuring lanceerden ministers Bourgeois en Gatz onderstaand persbericht:

De Vlaamse regering heeft vrijdag 26 februari op voorstel van minister-president Geert Bourgeois en minister Sven Gatz een conceptnota over het vrijwilligerswerk goedgekeurd. Aan de vooravond van de Week van de vrijwilliger wil de Vlaamse regering de duizenden vrijwilligers in Vlaanderen beter ondersteunen. Ze bakken frieten op de steakdag van de school. Ze zijn actief in sportclubs, als mantelzorger of als inburgeringscoach. Ze leren jongens van twaalf sjorren. Ze tappen op een fuif van de jeugdbeweging. Ze wijzen auto’s hun parkeerplaats aan op een zomers openluchtfestival. Ze nemen jongeren met een beperking op sleeptouw naar een zomerkamp. Ze verkopen tombola op de kaartavond van de seniorenvereniging. Ze snoeien houtkanten in het natuurreservaat.

Geert Bourgeois: "Vrijwilligerswerk is essentieel in onze samenleving. Meer dan één op vijf Vlamingen zet zich vrijwillig in. In verschillende domeinen nemen vrijwilligers een cruciale rol in. Daarom verdienen ze onze waardering en ondersteuning. De Vlaamse regering maakt werk van een gecoördineerde aanpak, om tot een verbeterde omgeving en ondersteuning van het vrijwilligerswerk te komen."

De Vlaamse Regering werkt mee aan de verbetering van de organisatie van het vrijwilligerswerk op alle terreinen.

Sven Gatz: "We hebben vandaag een conceptnota goedgekeurd om met alle belanghebbenden, over alle beleidsterreinen heen en binnen alle overheidsniveaus een overlegstructuur op te starten. Over enkele maanden willen we zo een verbeterd en goed gecoördineerd vrijwilligersbeleid op poten zetten. Dit plan focust op drie belangrijke punten die vrijwilligers zelf als problematisch hebben gesignaleerd, nl. informatie, hun statuut en de regellast waaronder ze gebukt gaan. Die knelpunten willen we wegwerken. "

Duizenden vrijwilligers zijn elke zaterdag, elk weekend, een dag in de week of sommigen alle dagen van de week in het getouw om Vlaanderen draaiende te houden, op zowat alle terreinen van het maatschappelijk leven. Sven Gatz: "Morgen start de Week van de Vrijwilliger. Ik wil ik graag iedereen die belangeloos een handje toesteekt om het leven kleur, smaak, comfort, spektakel, vreugde en plezier te verschaffen bedanken."

Op de website van het Vlaams Parlement kan u de parlementaire vraag van Caroline Bastiaens herbekijken.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA