Beginpagina > Huidige loonbarema’s ge´ndexeerd op 01/07/2016


Huidige loonbarema’s ge´ndexeerd op 01/07/2016

donderdag 9 juni 2016

Door de stijging van de sociale gezondheidsindex werd in mei 2016 de spilindex van PC 329 overschreden. Dat betekent dat de lonen, barema’s en werkelijke lonen, in onze sector in juli 2016 met 2% verhogen.

In het Paritair ComitÚ van de socioculturele sector (PC 329) wordt onderhandeld over de sectorale CAO’s. Met de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003 werden de loonvoorwaarden in het sociaal-cultureel volwassenenwerk vastgelegd. Hiervoor werd een baremastructuur gecreŰerd die de functies, het barema en de minimale toegangsvereisten weergeeft.

Twee indexen bepalen of de barema’s worden verhoogd: de sociale gezondheidsindex en de spilindex. Als door stijging van de gezondheidsindex, die bekomen wordt door o.a. consumentenprijzen, de spilindex wordt overschreden, worden de lonen in onze sector aangepast.

Dubbel vakantiegeld

Door de loonsverhoging in juli raadt Sociare, de socioculturele werkgeversorganisatie, u aan om het dubbel vakantiegeld pas in juli uit te betalen. Bij uitbetaling vˇˇr juli moet u immers een correctie doorvoeren, wat extra kosten meebrengt vanwege uw sociaal secretariaat. Algemeen principe is dat een bediende dubbel vakantiegeld moet krijgen op basis van het loon van de maand waarin zijn hoofdvakantie aanvangt. Is dat in juli, dan is het loon van die maand de referentie.

Volgende indexering

In zijn laatste prognose verwacht het Planbureau de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in december 2017, waardoor de lonen in onze sector in principe in februari ‘18 opnieuw met 2% zouden stijgen.

De ge´ndexeerde loonbarema’s voor PC 329.01 vind je hier.

[bron: www.sociare.be]


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA