Beginpagina > VIA-middelen 2016 betaald in twee schijven


VIA-middelen 2016 betaald in twee schijven

maandag 12 september 2016

De VIA-middelen 2016 voor de eindejaarspremies en loonbarema’s worden voor 2016 in twee schijven uitbetaald. De eerste schijf van 60% wordt uitbetaald omstreeks oktober, de tweede schijf met de resterende 40% voor het einde van het jaar.

Het gewijzigde landschap van onze sector naar aanleiding van nieuwe erkenningen en gesco-regularisatie vragen om een analyse en herziening van de verdeling van de VIA-middelen. De doelstelling is een billijke verdeling binnen de sector garanderen. Sociare en de vakbond hebben tot 30 september om tot een voorstel te komen. Opdat organisaties de middelen tijdig ontvangen, keurde de Vlaamse Regering een eerste schijf van 60% goed, die omstreeks oktober uitbetaald wordt. Het resterende bedrag volgt tegen het einde van het jaar.

Ter info: bovenstaande geldt enkel voor de sectoren die de VIA-middelen ontvangen vanuit het Departement CJSM, rechtstreeks of via het Sociaal Fonds. Voor andere deelsectoren komt de tussenkomst langs een andere weg: beroepsopleiding via VDAB-Sociaal Fonds, milieusector via LNE, lokale diensteneconomie via WSE, of opgenomen in de reguliere subsidie.

Blijf op de hoogte via de website van Sociare.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA