Beginpagina > De plaats van levenslang leren in de Europese Sociale Pijler


De plaats van levenslang leren in de Europese Sociale Pijler

dinsdag 18 oktober 2016

In zijn State of the Union van 2015 kondigde voorzitter van de Europese Commissie Juncker aan een Europese Pijler van Sociale Rechten te willen ontwikkelen. In maart van dit jaar verscheen een eerste lijst van domeinen die deze pijler moeten vormgeven, waaronder volwasseneneducatie en levenslang leren. EAEA, de Europese Associatie voor Volwasseneneducatie die meer dan 140 ngo’s uit 45 landen overkoepelt, wierp een kritische blik op de ontwerpteksten over deze thema’s.

Europees referentiekader

De Pijler van Sociale Rechten moet uitgroeien tot het referentiekader om de werkgelegenheid en maatschappelijke indicatoren van de lidstaten aan te toetsen en op die manier hervormingen aan te sturen. De pijler moet het sociale "acquis" van de Europese Unie vervolledigen om richting te geven aan beleid in verschillende domeinen die essentieel zijn voor goed functionerende en eerlijk arbeidsmarkten en welvaartssystemen. De voorgestelde principes vervangen niet de bestaande rechten, maar bieden een manier om de performantie van nationaal beleid inzake tewerkstelling en sociale zaken te beoordelen en te verbeteren. In eerste instantie beperkt deze inspanning zich tot leden van de Eurozone.

Noodzakelijke voorwaarden

In het voorjaar verschenen al een aantal teksten, de zogenaamde First preliminary outline of a European Pillar of Social Rights. EAEA nam deze teksten al eens eerste keer onder de loep.

EAEA benadrukt dat, wil Europa succes boeken op vlak van levenslang leren, aan bepaalde randvoorwaarden moet worden voldaan. Zo wijzen ze op het belang van en de nood aan:

  • sterk ontwikkelde systemen voor levenslang leren, voorzien van voldoende financiële ondersteuning
  • goed opgeleide aanbieders van educatie
  • toeleiding en doorverwijzing
  • validatieprocessen om onnodige herhaling in de leerloopbaan te vermijden
  • acties om mensen te betrekken, onder meer via een niet-formeel aanbod
  • het besef dat levenslang leren niet stopt bij het professionele leven: ook oudere mensen, een bevolkingsgroep die in aantal toeneemt, heeft er een groot belang bij.

EAEA: "Consulteer het middenveld"

EAEA wijst op het belang van het middenveld (civil society) bij het vormgeven, opvolgen en implementeren van programma’s en beleid inzake vaardigheden, educatie en levenslang leren. Enkel zo kan het ten volle werk maken van inclusieve educatie, die zo belangrijk is voor kansengroepen.

De Europese Commissie biedt de mogelijkheid aan overheden, sociale partners, middenveldorganisaties en burgers om hun visie te geven op de inhoud en de rol van de sociale pijler. Op die manier wordt nagedacht over belangwekkende trends op vlak van technologie, demografie en sociale omstandighedend en de reikwijdte van de pijler bepaald. Dit gebeurt onder meer aan de hand van een online bevraging.

Het is overigens nog steeds mogelijk die in te vullen (einddatum: 31/12/2016). Dat kan via de website van de Europese Commissie.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA