Beginpagina > Projectoproep Fedasil voor koepelorganisaties


Projectoproep Fedasil voor koepelorganisaties

woensdag 9 november 2016

Fedasil publiceert jaarlijks een nationale projectoproep om in te spelen op actuele noden in de Belgische opvangstructuren. Voor de projectoproep 2017 schuift het Agentschap vier prioriteiten naar voor. Op die manier wil het Agentschap bijdragen tot het succes van integratie. Op 23 november vindt een ’projectbeurs’ plaats voor wie meer uitleg wenst over deze oproep voor koepelorganisaties.

Fedasil

Fedasil, het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers is een instelling van openbaar nut, gecreŽerd in 2001. Zij heeft als opdracht om materiŽle hulp te verlenen aan asielzoekers en aan bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen. Fedasil organiseert hiertoe, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding, beheert de observatie en oriŽntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, coŲrdineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer en draagt bij tot het uitwerken en voorbereiden van een coherent opvangbeleid.

Vier prioriteiten

Fedasil bepaalde voor de oproep 2017 volgende prioriteiten:

  • een verhoging van de deelname door asielzoekers aan het maatschappelijk leven toelaten;
  • tegemoetkomen aan de opvangnoden van kwetsbare doelgroepen;
  • inspelen op noden in het kader van de implementatie van het nieuwe opvangmodel;
  • de kennis van asielzoekers versterken over de waarden en normen van de Belgische Samenleving.

Nieuwe prioriteit

De eerste prioriteit betreft een geheel nieuwe prioriteit. Momenteel worden er binnen het opvangnetwerk een groot aantal personen opgevangen met een hoge kans op bescherming. Dit in tegenstelling tot de jaren ervoor. Dit gewijzigde doelpubliek stelt ons land voor de belangrijke uitdaging om deze personen, na verwerving van een verblijfsstatuut, zo efficiŽnt en duurzaam mogelijk te integreren in onze samenleving, aldus het Agentschap.

Het Agentschap is van mening een aanzienlijke bijdrage te kunnen leveren tot het succes van deze integratie. Het opvangnetwerk kan immers een belangrijke voorbereidende rol spelen op het effectieve integratieproces en dit door reeds tijdens het verblijf in de opvangstructuren maximaal in te zetten op een verhoging van de deelname van asielzoekers aan het maatschappelijk leven.

Het Agentschap ziet zichzelf daarbij vooral als bruggenbouwer. Het wil met verschillende initiatieven op niveau van nationale en regionale koepelorganisaties uit de culturele, sportieve en educatieve sector of vanuit de arbeids- en huisvestingsmarkt een zekere dynamiek creŽren die daarna beetje bij beetje op het lokale niveau uitbreiding kan vinden.

Projectbeurs op 23 november

Aangezien de eerste prioriteit geheel nieuw is, beoogt het Agentschap een hele reeks organisaties aan te trekken die wellicht nog niet zo vertrouwd zijn met het Agentschap en deze projectoproep.

Om uitvoerig op alle vragen te antwoorden en de precieze inhoud van de projectprioriteiten in detail toe te lichten, organiseert Fedasil op woensdag 23 november een projectbeurs.

Die zal plaatsvinden 23 november van 10u tot 12u30 in de Pianofabriek (zaal Zabriskie Point) gelegen in de Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis.

Inschrijven is verplicht. Gelieve hiervoor ten laatste op 20 november een mail te sturen naar toon.delodder@fedasil.be.

Meer informatie?

Je kan in afwachting van de beurs met je vragen terecht bij de bevoegde coŲrdinatiecel via coordination@fedasil.be. De projectoproep, vergezeld van alle nodige documenten, zal spoedig op de website van Fedasil verschijnen .


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA