Beginpagina > Vlaamse overheid denkt na over zichzelf


Vlaamse overheid denkt na over zichzelf

Groenboek Bestuur nodigt burgers en organisaties uit mee te denken

maandag 14 november 2016

“Welke Vlaamse overheid is vandaag én morgen nodig om de uitdagingen in onze samenleving samen aan te pakken?”. Met deze centrale vraag wil het Groenboek Bestuur sporen aftoetsen om de Vlaamse overheid te hervormen. De open consultatie moet onder meer uitmonden in een nieuw Vlaams bestuursdecreet dat in 2018 zijn beslag wil krijgen. De bevraging loopt tot eind december.

Dertig voorstellen

Hoe kan de Vlaamse overheid erover waken dat haar maatregelen de grondrechten van burgers, verenigingen en bedrijven zo min mogelijk raken? Of hoe ervoor zorgen dat iedereen mee is met de digitale evoluties in de contacten tussen burgers en overheidsdiensten? Of hoe erover waken dat er niet te veel en te dikwijls (dezelfde) gegevens worden gevraagd? Of hoe de dienstverlening optimaliseren? Deze vragen en uitgangspunten maken deel uit van de open consultatie. “Burgers, bedrijven en verenigingen” kunnen aangeven hoe belangrijk ze de 6 principes en 30 voorstellen vinden, maar tegelijk ook eigen ideeën en voorstellen inbrengen.

De regels vermijden?

Zo zijn er ook voorstellen die wat verder gaan dan de klassieke sporen. Moet de overheid bij elke beleidsmaatregel niet beter bekijken hoe zij hierrond kunnen samenwerken met organisaties, burgers en bedrijven? Of moet het mogelijk zijn dat zij de overheid uitdagen om een bepaalde taak over te nemen? Of kan de overheid voor bepaalde projecten niet beslissen om te strakke regels tijdelijk niet toe te passen (regelluwe zones, experimentenwetgeving, doelregelgeving, …)? Ook de strategische adviesraden (zoals de SARC) en andere permanente adviesstructuren worden tegen het licht gehouden. Kunnen we deze niet anders inzetten en/of samenstellen, zo vraagt het Groenboek zich af.

Input leveren voor 31 december

Het Groenboek Bestuur wil geen vrijblijvende oefening zijn. Tal van decreten worden in 2018 samengevoegd tot één nieuw Vlaams bestuursdecreet. De input van de open consultatie kan ook dienen om binnen de overheid vernieuwingsprojecten op te zetten. Burgers, adviesraden, middenveldorganisaties, denktanks etc. krijgen de uitnodiging om hun input voor 31 december te bezorgen. Die wordt in februari samengebracht in een verslag. Vanaf dan zullen de keuzes worden gemaakt voor het nieuwe decreet. Het is nog niet duidelijk hoe voor dit vervolg de dialoog zal worden gevoerd.

Ook voor de FOV is dit een belangrijk debat. In 2014 brachten we Veerkracht uit waarin we ook in dit verband een resem concrete voorstellen deden.

Via deze link kan je het Groenboek bekijken en meteen ook deelnemen aan de open bevraging.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA