Beginpagina > Nieuwe VRIND


Nieuwe VRIND

dinsdag 15 november 2016

Dé cijferbijbel over Vlaanderen is weer uitgekomen. De 24ste editie van de VRIND, de Vlaamse Regionale Indicatoren geeft cijfermatig inzicht in de ontwikkelingen in de samenleving. Zij koppelt deze tevens aan de ambities van de Vlaamse Regering. Ook het sociaal-cultureel werk heeft een vaste plaats in de bundel, met een speciale verwijzing naar Boekstaven.

Ook de 24ste editie van de VRIND gaat in op verschillende sectoren en facetten van de samenleving. 125 indicatoren worden daarvoor stelselmatig opgevolgd. In deze uitgave is vooral de bestuurlijke context grondig bijgewerkt en krijgt het fenomeen ’verstedelijking’ extra aandacht.

De 20 doelstellingen van het Pact 2020 vormen ook dit jaar het referentiekader voor de dwarsdoorsnede van deze VRIND-editie. In haar jongste regeerakkoord schreef de Vlaamse Regering het belang van de realisatie van de Pact 2020-doelstellingen: een pact tussen de Vlaamse Regering, de sociale partners, het middenveld en vertegenwoordigers van de lokale besturen en de Vlaamse administratie. Op www.vlaanderen.be/svr kan de volledige set van indicatoren per doelstelling geconsulteerd worden.

Solidaire en open regio

Eén van de doelstellingen die er voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk er tussenuit springt is de solidaire en open regio (Doelstelling 2). Hieronder worden subdoelstellingen geformuleerd rond sociaal kapitaal, maatschappelijke participatie, discriminatie en ontwikkelingssamenwerking.

Tegen 2020 wil de Vlaamse Regering bij de top 5 van Europese landen horen als het gaat om het niveau van sociaal kapitaal. Hierbij wordt o.a. gekeken naar vrijwilligersinzet, intensiteit van sociale contacten en onderling vertrouwen. Hoewel Vlaanderen niet slecht scoort, blijkt dat Vlaanderen ook geen topper is.

Maar aan het vrijwillig engagement van de Vlaming zal het niet liggen. De Vlamingen scoren Europees nog steeds goed als het gaat om vrijwilligerswerk. In 2015 zegt (nog steeds) bijna een vijfde van de Vlamingen aan vrijwilligerswerk te doen. Deze inzet schommelt de jongste jaren rond 5 uur per week. Hoewel er minder jongeren (tot 35 jaar) zich engageren, besteden zij gemiddeld wel meer uren dan anderen.

Sociaal-cultureel werk onder de loep

Net zoals andere jaren, geeft de VRIND ook in deze editie een inkijkje in het sociaal-cultureel volwassenenwerk, mede dankzij de cijfers uit Boekstaven van FOV.

De VRIND is te raadplegen via de website van de Studiedienst Vlaamse Regering (SVR)


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA