Beginpagina > Afslanking provincies: Cultuur en Jeugd in gesprek met Gatz


Afslanking provincies: Cultuur en Jeugd in gesprek met Gatz

woensdag 21 december 2016

De overdracht van de persoonsgebonden taken wordt in de loop van 2017 voorbereid, aldus minister van Cultuur Sven Gatz. Deze overdracht van personeel, infrastructuur en instellingen kadert in de afslanking van de provinciale bevoegdheden en moet op 1 januari 2018 plaatsvinden. Daarnaast zal hij werk maken van een Regionaal Cultuurdecreet dat voormalige provinciale taken en bevoegdheden omvat.

Warme overdracht

De Vlaamse overheid maakt werk van de overdracht van provinciale bevoegdheden. Na de goedkeuring van het ‘afslankingsdecreet’ werd binnen de administratie een projectmanager aangesteld die het traject in goede banen moet leiden. Er worden stappenplannen uitgewerkt voor de overdracht van provinciale instellingen. Werkgroepen buigen zich over de verschillende deelaspecten van het traject, zoals personeel en infrastructuur.

In een gesprek met vertegenwoordigers van de jeugd- en cultuursector benadrukte Stephanie D’Hose, adjunct-kabinetschef van minister Gatz, dat de minister instaat voor een ‘warme overdracht’ en een grote mate van continuïteit nastreeft. Er wordt nu gestart met de opmaak van ontwerpdecreten Regionaal Cultuurbeleid en Bovenlokaal Jeugdwerk. Het is de ambitie om deze nog voor de zomer een eerste keer voor te leggen aan de Vlaamse Regering. In afwachting wordt alvast gewerkt aan de nodige overgangsmaatregelen.

Eerste gesprekken over nieuw decreet regionaal cultuurbeleid

Het decreet Regionaal Cultuurbeleid zou onder meer gericht zijn op het ondersteunen en implementeren van een streekgerichte bibliotheekwerking, het uitwerken van een regiogericht kunsten- en erfgoedbeleid en het ondersteunen van bovenlokale en regiogerichte semi-professionele initiatieven en organisaties. Het eerste gesprek met de sectoren had inmiddels plaats.

In het gesprek kwamen de knelpunten uit de verschillende sectoren aan bod en werden mogelijke oplossingen besproken. Vertegenwoordigers van FOV, FvA, OCE, oKo, VVBAD, VVC, de Ambrassade en VVJ zullen deel uitmaken van een reflectiegroep die het traject begeleidt. Op die manier wordt de sector nauw betrokken bij de operatie. Wordt ongetwijfeld vervolgd.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA