Beginpagina > Bedenkingen bij voorstel vrijwillige burgerdienst


Bedenkingen bij voorstel vrijwillige burgerdienst

woensdag 10 mei 2017

In februari 2017 dienden Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Van Rompuy en andere CD&V-fractieleden een conceptnota in voor nieuwe regelgeving met betrekking tot de invoering van een vrijwillige burgerdienst. Dit maakte heel wat discussie los. Zowel de Vlaamse Jeugdraad als de Strategische Adviesraad Cultuur brachten inmiddels een advies uit.

Jongeren willen zich engageren

Uit onderzoek blijkt dat meer dan zes jongeren op tien zijn vragende partij voor de institutionalisering van een samenlevingsdienst. Verscheidene Belgische en Europese bevragingen tonen aan dat jongeren zich voltijds en gedurende lange periode wensen te engageren in programma’s waar ze zich nuttig kunnen maken voor de gemeenschap; nog belangrijker zelfs, de jongeren getuigen massaal van het feit dat deze ervaringen bijdragen aan hun persoonlijke, sociale en professionele ontwikkeling.

Het voorstel van Van Rompuy en zijn collega’s geeft invulling aan een vrijwillige burgerdienst voor jongeren. Het voorstel beoogt een gegarandeerd aanbod van burgerdienst voor elke jongere. Het doel is om tegen 2020 zesduizend Vlaamse jongeren tussen 18 en 25 jaar te laten participeren in een burgerdienst, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. De duurtijd gaat van zes maanden tot een jaar.

Naast de conceptnota van meneer Van Rompuy koppelde Vlaams minister Sven Gatz het afgelopen half jaar regelmatig het idee van vrijwillige samenlevingsdienst of burgerdienst aan het ’European Solidarity Corps’.

Intussen schreven Miranda Van Eetvelde en Marius Meremans van N-VA een opiniestuk waarin zij het nut van deze burgerdienst betwisten: "Vlaanderen heeft nog steeds een sterk middenveld aan organisaties die perfect geplaatst zijn om vrijwilligers aan te trekken en hun werking te promoten. Zij worden terecht gesubsidieerd hiervoor door de Vlaamse overheid", zo schrijven ze onder meer.

Het integrale opiniestuk is te lezen op de website van Knack.

Advies Jeugdraad

De Vlaamse Jeugdraad volgde het debat op de voet en ging de afgelopen maanden pro-actief met dit thema aan de slag. Dit leidde begin april tot een advies met daarin enkele aanbevelingen:

  • Zet in op de geformuleerde doelstellingen door te blijven investeren in sectoren die het dichtst bij jongeren staan en hier al jaren een taak en actieve rol in opnemen.
  • Geef voorrang aan duurzame engagementen en bijhorende leerkansen die op lange termijn perspectief bieden.
  • Blijf de Vlaamse Jeugdraad als officieel adviesorgaan voor al wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt betrekken in het verdere verloop van dit debat.
  • Informeer en sensibiliseer werkgevers over de maatregelen die zij kunnen nemen om jonge werkzoekenden een kans te geven (IBO, startbaners, instapstages,…). Maak evenwel ook werk van sociale rechten in deze statuten en voorzie controle om misbruik tegen te gaan.

Het volledige advies kan je terugvinden op de website van de Jeugdraad.

Advies Sarc

Ook de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk boog zich over de materie. De raad onderschrijft het advies van de Vlaamse Jeugdraad en zal dit thema verder opvolgen.

Ze wijst er op dat er al heel wat jeugdwerkinitiatieven bestaan die er in slagen om jongeren op een goede manier samen te brengen, zoals bijvoorbeeld de ‘Bruggenbouwers’, ondersteund door minister van Jeugd Gatz. Voorts vraagt ze zich af het geschatte kostenplaatje van 39 miljoen euro wel in verhouding staat tot het Vlaams budget van 72 miljoen waarmee de jeugdsector jongeren een jaar lang plezier, uitdagingen en leerkansen biedt. Daarom vraagt de sectorraadom eerst na te gaan hoe het bestaande jeugdwerk kan versterkt worden om haar doelstellingen te bereiken, liefst in overleg met het jeugdwerk zelf.

Het volledige advies is terug te vinden op de website van de Sarc.


Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA