Beginpagina > 100-nummer voor acute reglementitis (bis)


100-nummer voor acute reglementitis (bis)

dinsdag 25 maart 2008

In onze eerdere berichtgeving maakten we melding van een initiatief van minister Anciaux om een administratieve helpdesk voor sportverenigingen op te richten. We vroegen we ons af waarom dit specifiek voor sportverenigingen werd voorzien en niet voor andere sectoren van het verenigingsleven. Uit het verslag van de vergadering van de Commissie Cultuur van 13 maart blijkt dat we niet de enigen waren met die vraag.

Vraag van Dirk de Kort (CD&V) en antwoord van de minister

"Waarom staan het noodnummer en de praktische hulp ter plaatse alleen ter beschikking van sportclubs, terwijl de administratieve rompslomp toch een probleem is van alle verenigingen?", zo vroeg Dirk de Kort (CD&V) zich af.
Minister Anciaux verklaarde zijn keuze voor de sportsector door onder meer te verwijzen naar de uitdrukkelijke vraag vanuit de sportsector naar een dergelijke ondersteuning.
Ook zou de sportsector veel minder ver staan in het proces van zelforganisatie en koepelvorming dan andere sectoren. Daardoor zouden er minder bovenlokale structuren voorhanden zijn die de ondersteuningsnoden in de sector kunnen opvangen.
Tenslotte verwees Anciaux op het experimenteel karakter van het project. Anciaux kaderde zijn initiatief in een bepaling van het participatiedecreet dat ruimte biedt voor zogenaamde ’proeftuinen’. Deze proeftuinen zijn specifiek voor sportclubs bedoeld, maar "de bedoeling is steeds om na een grondige evaluatie van de proeftuin na te gaan of en waar die een structurele plaats kan krijgen. We willen dus expliciet nagaan of dit verenigingsondersteuningsproject succesvol is en tegemoet komt aan een aantal reële noden van verenigingen. Vervolgens spreekt het vanzelf dat uit een evaluatie kan blijken dat een eventuele verruiming naar andere sectoren te overwegen is.".
Anciaux benadrukte nog dat het bij een eventuele verruiming belangrijk is dat de overheid niet in de plaats treedt van bestaande ondersteuningsvormen binnen het georganiseerde verenigingsleven zelf.

In de rechterkolom kan u het verslag van de vergadering downloaden (uittreksel van p. 14 t.e.m. p.19)

Blijf op de hoogte: abonneer je op ons Digizine, of volg ons op Twitter.

De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Disclaimer | Overzicht van de site | Privé-site | SPIP | OWA